BAKIT MAGBIGAY?

Dahil karapat-dapat ang

mga bata natin ang pinakamahusay.

Napagdesisyunan namin ang hakbang na ito na may pananampalataya sa pag upa ng pangalawang silid upang magkaroon  tayo ng kamangha-manghang serbisyo sa simbahan para sa mga bata sa lahat ng edad.
Ito ang tanging paraan upang mabigyan sila ng kanilang sariling tahanan bawat Linggo at ng matulungan din ang mga pamilya na magkaroon ng ugnayan sa simbahan.

 

Ang gagastusin ay lampas sa kasalukuyang naming badyet, ngunit ito ay napakahalaga  na magkaroon. Sa makatuwid, kami ay nangongolekta ng isang espesyal na alay para lamang dito. Puede Po ba kayo magbigay para dito?

 

Ang pagkakaroon ng silid na ito ay makakatulong sa mga bata na matuto  tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng awitin, sayaw, drama, mga laro at pagtuturo sa Biblia, Multimedia at marami pang iba.
Tutulutan tayo nito na manalangin at maglingkod sa ating mga anak upang makaharap nila nang tunay ang Diyos.


Binibigyan  din tayo nito ng nakalaang espasyo para sa mga magulang at sanggol, na may puwang sa gumapang at maglaro  at mga pasilidad upang makinig sa mga ipangaral ang mensahe.
 
Kailangan nating MAMUHUNAN
sa atin  mga bata at bigyan sila ng pinakamabuting pagkakataong makilala si Jesus, ang kanyang mga turo at paraan!

 

Ang aming layunin na donasyon ay hindi bababa ng 10,000 Euro (sampong libo) na ang  katumbas ng isang taon ng renta. Pagkatapos, ay maaari nating matuon lubos  sa pagbuo ng Simbahan ng mga bata batid na  alam na ang pasilidad na ito ay ligtas para sa hindi bababa sa susunod na taon.

 

Maaari ba kayong magbigay nang sagana sa

kadahilanang ito?

Maraming salamat sa inyo - magkakaroon ito ng walang-hanggang kaibhan

Mga paraan ng pagbibigay ay matatagpuan sa ibaba.

Mga Paraan ng pagbibigay

transfer ng bangko

IBAN:  DE92 7115 0000 0500 1966 05

markahan bilang para sa "Kids Ministry"

paypal_PNG15.png

Gottesdienste

 

Sonntags um 11 Uhr & 16 Uhr

 

 

 

Ab 13.09. wieder vor Ort:

12.30 Uhr, Kinopolis Rosenheim Kino 2

Kufsteiner Str. 34, 83022 Rosenheim

(nur Veranstaltungsadresse - siehe Impressum für Postanschrift)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle